• 04 204 27 14, 040 418 251
  • info@les3plus.si
  • ponedeljek - petek: 7:00 - 18:00, sobota: 7:00 - 12:00, nedelja in prazniki zaprto

Navodilo za vzdrževanje vrat in podbojev

26. 11. 2023

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NOTRANJIH VRAT

1.    KLASIFIKACIJA NOTRANJIH VRAT

 GLADKA VRATNA KRILA
Gladka vratna krila so sestavljena iz masivnega okvirja, v sredini s papirnatim satovjem, RSP ali drugim izolacijskim materialom, z zunanjih strani pa obložen z vlakneno ploščo in pokrivno barvo ali furnirano.
Krila so obojestransko oplemenitena z laminatnimi ploščami. Izdelana so iz RSO iverne plošče, robovi so zaščiteni z masivnimi letvicami.


2.    ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE NORANJIH VRAT

2.1    Lastnosti lesa

Ker gre za naravni material (v krilih je lahko vgrajen naravni les - okvir), ki je higroskopičen, deluje na vsako spremembo vlage z reakcijo krčenja ( pri izsuševanju lednih vlaken) ali nabrekanja (pri vlaženju). V sled tega, se na konstrukcijskih spojih lahko pojavijo reže, kar je dokaz za naravnost masivnega lesenega izdelka. V času ogrevanja poskrbite za dodatno vlaženje zraka, kar ne bo koristilo le vašim vratom, temveč tudi dobremu počutju in zdravju stanovalcev.


2.2    Klima v prostoru

Pod pojmom klimatizacija prostorov razumemo vzdrževanje lokalne klime, torej vzdrževanje želene vrednosti temperature, relativne vlažnosti, ter čiščenje in menjavo zraka v prostorih.
Radiatorsko in konvekcijsko segrevanje in hlajenje, močno izsušujeta zrak v prostoru. 

Tok segretega ali ohlajenega zraka ne sme direktno padati na masivne lesene površine izdelka. 
Prezračevanje prostorov je potrebno izvesti z izmenjavanjem zraka.

V kuhinjah in kopalnicah, moramo zaradi vlage in vonjav, v prostoru zrak večkrat zamenjati.
Vratna krila notranjih vrat ne smejo biti direktno izpostavljena sončni svetlobi, od izvora toplote, pa morajo biti oddaljena najmanj 1m. 
Uporabnost je garantirana v normalnih klimatskih pogojih – idealna klima v prostoru je 20 – 22°c in 45-65%.
       
  2.3 Redne kontrole

 Redno in po potrebi je, potrebno izvajati naslednje kontrole:
-    Gibljivost vrat in njihovo okovje po potrebi regulirati, priviti vijake.
-    Naoljiti okovje vsaj enkrat letno.
-    Preveriti tesnost kril in podboja, po potrebi obnoviti termoelastični kit.
-    Preveriti vogalne konstrukcijske zveze.
-    Preveriti stanje vratnih površin in obvezno sproti popravljati manjše poškodbe na površini.


2.4 Vzdrževanje

Trajnost laka ali pokrivne barve  zagotovimo:
-    Pravilna nega ( redno čiščenje z neagresivnimi čistili ).
-    Mehanske poškodbe je potrebno sproti popraviti z originalno barvo oziroma lakom.

Trajnost okovja zagotovimo:
-    Redno nastavljanje okovja.
-    Redno čiščenje površin okovja zaradi nanosa prahu.
-    Redno oljenje okovja zaradi drsenja ali vrtenja.

3.    NEGA IN VZDRŽEVANJE VRAT ( krilo in podboj ) 
  
3.1 Navodilo za vzdrževanje  
Vzdrževalna dela se morajo izvršiti najmanj enkrat letno. Pri višji frekvenci uporabe, se mora upoštevati krajše intervale vzdrževanja ( polletne, četrtletne ).  
Vse gibljive dele, kot so nasadila, ključavnica in sprožila gibljivih talnih tesnilih, je potrebno naoljiti, v kolikor niso deklarirana kot  >> vzdrževanje ni potrebno << . Pri tem je potrebno pri okovju preveriti tudi trdnost povezave oz. središča in obrabo. Po potrebi se privijačijo vijaki ali pa zamenjajo poškodovani deli okovja. Tesnila morajo dobro sesti v utor, da ne pride do poškodb pri uporabi kril. Poškodovana tesnila je potrebno takoj zamenjati.  Avtomatska zapirala  (če so vgrajena), se vzdržuje po navodilih proizvajalca in eventuelno nastavi tako, da je garantirana zapiralna funkcija.

3.2. Nega lakiranih površin 

Zaradi UV utrjene površine laka, je nastala površina, ki jo je enostavno vzdrževati. Nečistoče se enostavno obriše z mehko, vlažno krpo. Uporaba agresivnih čistilnih sredstev se ne priporoča.

3.3 Nega CPL površin

Zaprte DEKOR ali CPL površine, se lahko čistijo s pomočjo vroče vode in mehke krpe in običajnih čistilnih sredstev za uporabo v gospodinjstvu ( brez abrazivnih sredstev ). Paziti je potrebno, da prehod med ravno ploskvijo in nalepljenim robom ne bo preveč obremenjen. V spoj vdirajoča čistila, bi lahko omehčala lepilo, to pa lahko povzroči odstopanje nalimka. Prepovedana je uporaba čistil, ki vsebujejo kisline ali soli kislin ( npr. solna kislina, čistilo za pečice, čistilo za odtoke, belilo,…).
Generalno velja: umazanijo odstraniti čim hitreje, da se izognete spremembam na površini!