• 04 204 27 14, 040 418 251
  • info@les3plus.si
  • ponedeljek - petek: 7:00 - 18:00, sobota: 7:00 - 12:00, nedelja in prazniki zaprto

Montaža notranjih vrat

22. 10. 2023

NAVODILO ZA MONTAŽO VRAT
Kakovost vrat je odvisna od njihove vgradnje, zato pri izbiri in vgradnji vrat upoštevajte nasvete strokovnjakov.

Pred vgradnjo preverite, da je v prostoru ustrezna vlažnost. Opleski, keramika in zidovi morajo biti osušeni in dokončani, talne obloge pa položene in polakirane.

Pomembno pri notranjih vratih je, da dobro tesnijo in se brezhibno zapirajo. Zidna odprtina, mora biti za centimeter večja od mere podboja po vseh treh stranicah, dimenzije zidne odprtine pa morajo dopuščati nemoteno vgradnjo.

Pred vgradnjo je potrebno natančno izmeriti zidarske odprtine, pri tem pa bodite pozorni na:

Neenakomernost pri nanosu ometa, neravnine je potrebno zravnati z akrilnim kitom.
Neravna tla, saj bo podboj nameščen na različnih višinskih točkah.

 

Pri montaži notranjih vrat in podbojev je potrebno upoštevati,

- da je končno beljenje izvedeno vsaj sedem dni pred montažo,
- montaža mora biti izvedena v skladu z navodili za pravilno montažo,
- vrata morajo biti oddaljena od izvira toplote ali vlažilcev zraka najmanj 1m in ne smejo biti izpostavljena direktni sončni svetlobi ( ukrivljenost ali sprememba barvnih nians),
- pri vgradnji v novo zgrajene objekte priporočamo intenzivno prezračevanje ter pred montažo vrat in podbojev ustrezne klimatske pogoje ( suh prostor, relativna zračna vlaga med 30% in 60%).

Pri naročilu vratnih kril in podbojev, je potrebno navesti prostor vgradnje - posvetujte se s prodajalcem. Če želite vgraditi vrata in podboje v prostore, ki so bolj izpostavljeni temperaturnim razlikam, prostore z večjimi klimatskimi razlikami ali v vlažne prostore, priporočamo nakup vrat, ki so primerna za takšne prostore ( klima klasa ali parana zapora). Kopalniška vrata ne smejo biti izpostavljena direktnemu mokrenju. Prostor je potrebno redno prezračevati. V zaprtih prostorih priporočamo vgradnjo zračnikov v krilo.

Notranja vrata in podboji morajo biti skladiščeni v originalni embalaži, v suhem prostoru, dvignjena od tal, najboljše ležeče, da se prepreči krivljenje.

Za čiščenje vratnih kril je priporočena uporaba nevtralnih čistilnih sredstev. Priporočamo čiščenje z mehko, čisto, rahlo vlažno krpo. Prepovedano je močenje z vodo ali uporaba drugih agresivnih čistilnih sredstev.

Oljne površine se čistijo s suho ali z zelo rahlo vlažno krpo. Površino je potrebno občasno obnoviti z zelo tankimi nanosi olja. Pred nanosom olja je potrebno površino očistiti.

Napake, ki niso predmet reklamacije:

1. Če so vrata vgrajena v ustreznih prostorih - vpliv klime, ali za namen, ki ni predviden.
2. Če se nedvoumno ugotovi, da je prišlo do poškodb zaradi nepravilne manipulacije vrat oz., da se niso upoštevala navodila za montažo in uporabo ter vzdrževanje notranjih vrat.
3. V primeru krivosti notranjih vrat se reklamacije upošteva glede na smernice nemškega RAL 426/1, ki določa, max. dopustno ukrivljenost vratnega krila 0,4 mm oz. dopušča, da je vsako tretje krilo na enem mestu lahko ukrivljeno max. 5,5 mm.
4. Les je naravni izdelek. Barvne in strukturne razlike niso predmet reklamacije.

Opozorilo

Priporočamo, da montažo izvede pooblaščeni izvajalec - monter stavbnega pohištva. Reklamacija se upošteva, če je bila montaža notranjih vrat opravljena s strani pooblaščenega monterja oziroma so bila vrata vgrajena skladno z montažnimi navodili. Če so vrata uporabljena v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje notranjih vrat.

Izdelke je potrebno pregledati in napake sporočiti vašemu prodajalcu pred pričetkom montaže!

Reklamirani izdelki ne smejo biti mahansko spremenjeni (skoblani, odrezani, vrtani,...)!